ÓSCAR TABÁREZ

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - URUGUAY -

Født 3. marts 1947 i Mon­te­vi­deo, Uruguay

Snoren er ty­pisk kort for sy­da­me­ri­kan­ske land­stræ­ne­re, der ik­ke skal kik­se ret man­ge kam­pe, før de ry­ger ud i kul­den, men en en­kelt und­ta­gel­se be­kræf­ter reg­len, for Uru­gu­ays land­stræ­ner Óscar Tabárez har væ­ret chef for lands­hol­det si­den 7. marts 2006 og er der­med gå­et ind i sit 12. år på po­sten.

Fak­tisk var han og­så land­stræ­ner fra 1988 til 1990, hvor Uruguay bå­de blev num­mer to i Co­pa Ame­ri­ca og kom med til VM i 1990, men så for­fulg­te han en klubkar­ri­e­re med suc­ces i Bo­ca Ju­ni­o­rs og knap så me­get i Eu­ro­pa hos blandt an­det AC Milan, før den an­den tur som land­stræ­ner vi­ste sig at væ­re det rig­ti­ge match.

Han har blandt an­det ført Uruguay til bron­ze­kamp ved VM i 2010 og sejr i Co­pa Ame­ri­ca i 2011, og un­der­vejs har han slå­et re­kor­den som træ­ner for ét lands­hold. Den hav­de ty­ske Sepp Her­ber­ger med 167 land­skam­pe, mens Mor­ten Ol­sen i øv­rigt var li­ge ef­ter med 166, men de er beg­ge ble­vet over­ha­let af den tak­tisk snu og me­get po­pu­læ­re Tabárez, der aktuelt står med 181 land­skam­pe i spid­sen for Uruguay.

Fo­to: Ma­til­de Cam­po­do­ni­co/ Ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.