Run­dens op­tur:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

Sæ­so­nens mest om­tal­te front­trio har væ­ret Pa­ris Saint-Ger­mains an­greb med Ney­mar, Edin­son Ca­va­ni og Ky­li­an Mbap­pé, og først­nævn­te score­de da og­så i tirs­da­gens 5-0-sejr over An­der­le­cht, men det var ik­ke ham el­ler en af kol­le­ger­ne, der løb med op­mærk­som­he­den ef­ter kam­pen. No­get uven­tet var det en ba­ck.

Da Marco Ver­rat­ti og Ney­mar hav­de la­vet mål i før­ste halv­leg, tog Layvin Kurzawa over ef­ter pau­sen. Ven­stre­ba­ck­en score­de til 3-0, 4-0 og 5-0, og iføl­ge den span­ske sta­ti­sti­ker Ale­xis Martín-Ta­mayo samt Op­ta er han den før­ste for­sva­rer til at la­ve et hat­tri­ck i Cham­pions Le­ague.

”Det­te hat­tri­ck gi­ver mig stor til­freds­stil­lel­se – det er min pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­res før­ste (…) Æren skal gå til mi­ne hold­kam­me­ra­ter, for hvis de ik­ke hav­de væ­ret der, vil­le jeg ik­ke ha­ve sco­ret de tre mål,” sag­de Kurzawa ef­ter kam­pen til go­al.com.

Det er to år si­den, at Kurzawa kom til ho­ved­stads­klub­ben fra Mo­na­co, og han har langt fra væ­ret fast mand he­le vej­en igen­nem. Det før­ste år spil­le­de Maxwell de fle­ste sto­re kam­pe, og selv om den bra­si­li­an­ske ve­te­ran blev ud­fa­set sid­ste sæ­son, spil­le­de han sta­dig fle­re liga­kam­pe end kon­kur­ren­ten, og­så for­di Kurzawa ad fle­re om­gan­ge var ramt af ska­der. Men i som­mer stop­pe­de Maxwell den ak­ti­ve kar­ri­e­re til for­del for en ad­mi­ni­stra­tiv rol­le i klub­ben, så nu er der in­gen tvivl om, at Kurzawa er første­valg for­an span­ske Yuri Ber­chi­che. Og ik­ke nok med, at ba­ck­en la­ver mål: Han er del af det ene­ste Cham­pions Le­agu­e­for­svar, der end­nu ik­ke har luk­ket mål ind. Ik­ke alt i Pa­ris hand­ler om Ney­mar, Ca­va­ni og Mbap­pé. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.