Chel­sea

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

An­to­nio Con­tes mand­skab har i den­ne sæ­son al­le­re­de brugt fle­re for­skel­li­ge spil­le­re i star­top­stil­lin­gen i Pre­mi­er Le­ague-kam­pe­ne, end man gjor­de i he­le sid­ste sæ­son, hvor man slet ik­ke spil­le­de eu­ro­pæ­isk.

Men det har me­re væ­re af nød og ska­der end lyst, Con­te har skif­tet ud, og i Rom tirs­dag af­ten så de for­sva­ren­de en­gel­ske me­stre ud­mat­te­de og ide­for­lad­te udud.

AS Ro­ma vandt fortjent 3-0, og med N’Go­lo Kanté ska­det og Ne­manja Ma­tic på kon­trakt i Man­che­ster ef­ter et – ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne – re­la­tivt bil­ligt skif­te fra Lon­don-klub­ben, hæn­ger Chel­sea ik­ke sam­men. At­léti­co Madrids kri­se i grup­pe C er Chel­seas sto­re held.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.