Tottenham

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

Var det ba­re Real Madrid, der hav­de en off-af­ten på Wem­bley?

Ef­ter 1-1 på Ber­nabéu og en over­be­vi­sen­de 3-1 sejr til Spurs ons­dag af­ten må sva­ret over­ve­jen­de væ­re nej. Ef­ter fi­re run­der er Tottenham vi­de­re til ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne i fe­bru­ar og gjort al tvivl om hol­dets eu­ro­pæ­i­ske ni­veau til skam­me.

Sid­ste ef­ter­år røg Tottenham fortjent ud af grup­pe­spil­let, og­så med Wem­bley som m lånt hjem­me­ba­ne, bag AS Mo­na­co og Bay­er Le­ver­ku­sen, men den­ne gang sid­der chan­ceud­nyt­tel­se og for­svars­spil, som det skal, li­ge­som Tottenham spil­ler no­get af det mest se­vær­di­ge fod­bold i Eu­ro­pa (igen) i den­ne sæ­son. Chri­sti­an Erik­sens mål til 3-0 vil gi­vet­vis boo­ste in­ter­es­se for og for­vent­nin­ger til den 25-åri­ge dan­sker for­ud for Dan­marks to kam­pe mod Ir­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.