Run­dens ned­t­ur:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

At­léti­co Madrid-an­fø­rer Ga­bi tal­te li­ge ud af po­sen, da han mød­te pres­sen ef­ter tirs­da­gens 1-1-kamp mod Qa­ra­bag

”Li­ge nu vil jeg si­ge, at Eu­ro­pa Le­ague er en bun­ke lort, selv om den har gi­vet mig me­get,” sag­de den desil­lu­sio­ne­re­de kap­ta­jn iføl­ge AS.

Eu­ro­pa Le­ague var med til at fø­de de se­ne­re års At­léti­co­stor­hold, da madri­le­ner­ne vandt tur­ne­rin­gen i 2010 og 2012. Ga­bi var en del af trup­pen an­den gang. Men si­den da har At­léti­co vok­set sig for stor til den næst­bed­ste tur­ne­ring. Bå­de i 2014 og 2016 nå­e­de klub­ben Cham­pions Le­ague-fi­na­len, og fi­re år i træk er det ble­vet til en før­ste­plads i pulj­en, trods mod­stand fra ek­sem­pel­vis Ju­ven­tus og Bay­ern Mün­chen. Fak­tisk har kun by­ri­va­ler­ne fra Real Madrid for­må­et at slå At­léti­co ud af tur­ne­rin­gen.

I år er det an­der­le­des, hvil­ket er år­sa­gen til, at Ga­bi må for­hol­de sig til Eu­ro­pa Le­ague. Væk er det skræm­men­de mand- skab, der var næ­sten umu­ligt at sco­re imod, og som al­tid for­må­e­de at la­ve de nød­ven­di­ge mål. I den­ne sæ­son har spa­ni­er­ne end­nu til go­de at vin­de en Cham­pions Le­ague-kamp, og der er hen­holds­vis fi­re og fem po­int op til Chel­sea og Ro­ma.

”Det, der gør mest ondt, er, at vi ik­ke selv kan af­gø­re tin­ge­ne. Det er den bar­ske sand­hed. Vi skal for­sø­ge at slå Ro­ma og hå­be, at Qa­ra­bag er i stand til at hol­de Chel­sea. Li­ge nu er vi ude. Vi har en chan­ce, men den me­get fjern,” sag­de Ga­bi ef­ter 1-1 mod Qa­ra­bag – Cham­pions Le­ague-de­butan­ten fra Aser­ba­jds­jan, som Chel­sea slog 6-0, og som Ro­ma vandt over på ude­ba­ne, men som At­léti­co i to op­gør ik­ke har for­må­et at be­sej­re. ( Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.