RB Leipzig

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

Bun­des­liga­en er en spe­ci­el stør­rel­se i den­ne sæ­son, for hver­ken Bay­ern Mün­chen, Dort­mund el­ler RB Leipzig kan væ­re rig­tigt til­fred­se med sæ­son­star­ten. RB Leipzig lig­ger num­mer tre med ac­cep­tab­le fi­re po­int op til Bay­ern, som vandt topkam­pen sid­ste we­e­kend med 2-0, men hol­det har al­le-re­de tabt tre gan­ge i liga­en. I sid­ste sæ­son var op­ryk­ker­ne ube­sej­re­de helt fre­mem til de­cem­ber må­ned. I Cham­pions Le­ague har RB Leipzig sta­dig mu­lig­he­der for at gå vi­de­re på tred­je­plad­sen med to po­int op til FC Por­to. Ind­til vi­de­re har pro­ble­met væ­ret på ude­ba­ne, hvor ty­sker­ne har tabt beg­ge de­res kam­pe med to mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.