Fre­de­rik Røn­now (13-10)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM -

Må­l­mand Brønd­by IF Fod: Høj­re År: 25

Den­ne sa­e­son i klub­ben: 30 kam­pe/ 2700 mi­nut­ter/26 mål ind­kas­se­ret Spil­le­tid si­den 21. fe­bru­ar: 5 kam­pe/450 mi­nut­ter/4 mål ind­kas­se­ret Spil­le­tid mod Pa­na­ma og Chi­le: 0 Funk­tion på lands­hol­det: An­den­må­l­mand

Der er sta­dig små mis­ly­de i nog­le si­tu­a­tio­ner, hvor Fre­de­rik Røn­now skal ud i fel­tet, men over­ord­net er det ik­ke no­get, der skal be­ty­de no­get for Røn­nows sta­tus som sik­kert valg til VMtrup­pen. På ba­en­ken mod Pa­na­ma og Chi­le. VM-chan­ce: (5-5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.