Tho­mas Dela­ney (4-6)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM -

Cen­tral midt­ba­ne

Wer­der Bre­men

Fod: Ven­stre

År: 26

Den­ne sa­e­son i klub­ben:

30 kam­pe/2638 mi­nut­ter/2 mål

Spil­le­tid si­den 21. fe­bru­ar:

4 kam­pe/333 mi­nut­ter/1 mål

Spil­le­tid mod Pa­na­ma og Chi­le:

2 kam­pe/162 mi­nut­ter

Funk­tion på lands­hol­det: Boks-til­boks lø­ber med scor­in­ger i støv­ler­ne

Wer­der Bre­men har haft en vig­tig opblom­string den se­ne­ste må­ned, og Tho­mas Dela­ney har spil­let en vig­tig rol­le med en so­lid indsats i der­by­et mod HSV i fe­bru­ar, mål mod Borus­sia Mön­cheng­lad­bach i marts og god ener­gi i ef­ter­føl­gen­de sej­re. I kam­pe­ne mod Pa­na­ma og Chi­le var ener­gi­en fin, om­end der sta­dig mang­ler det sid­ste touch fra Dela­neys al­ler­bed­ste pe­ri­o­der fra 2015 til 2017.

VM-chan­ce: (5-5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.