Pio­ne Si­sto (9-7)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM -

Høj­re kant/ha­en­gen­de an­gri­ber Cel­ta Vi­go

Fod: Høj­re

År: 23

Den­ne sa­e­son i klub­ben:

29 kam­pe/2131 mi­nut­ter/5 mål

Spil­le­tid si­den 21. fe­bru­ar:

3 kam­pe/130 mi­nut­ter/0 mål

Spil­le­tid mod Pa­na­ma og Chi­le: 2 kam­pe/149 mi­nut­ter/1 mål

Funk­tion på lands­hol­det: Lands­hol­dets bed­ste drib­ler

I en flot sa­e­son med top­pla­ce­ring på as­sist­lis­ten har Pio­ne Si­sto haft en stil­le må­ned i Vi­go, hvor Em­re Mor har stå­et sta­er­ke­re, og Da­ni­el Wass har dø­jet med en ska­de. Det lil­le ud­fald ryk­ker ik­ke ved Si­stos sta­tus som en vig­tig dansk VM-spil­ler, der qua sin hur­tig­hed, dri­blin­ger og blik for spek­taku­la­e­re ak­tio­ner er et must i VMtrup­pen og en po­ten­ti­elt vig­tig of­fen­siv mak­ker til Chri­sti­an Erik­sen, der trods sit for­mi­dab­le spil sag­tens kan bru­ge en le­ge­kam­me­rat med en tek­nik, der na­er­mer sig Erik­sens ni­veau. Vi­ste ini­ti­a­tiv og score­de et flot mål mod Pa­na­ma, Si­sto før­ste på lands­hol­det. Fa­er­re ak­tio­ner lyk­ke­des mod Chi­le.

VM-chan­ce: (5-5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.