An­dreas Cor­ne­li­us (12-14)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM -

An­gri­ber

Ata­lan­ta

Fod: Ven­stre

År: 25

Den­ne sa­e­son i klub­ben:

27 kam­pe/1089 mi­nut­ter/6 mål

Spil­le­tid si­den 21. fe­bru­ar:

4 kam­pe/79 mi­nut­ter/0 mål

Spil­le­tid mod Pa­na­ma og Chi­le: 1 kamp/90 mi­nut­ter

Funk­tion på lands­hol­det: Pres­ser på for start­plads

Som An­dreas Cor­ne­li­us for­tal­te i et ny­ligt, stort in­ter­view i Tips­bla­det, er han hver­ken ude el­ler in­de på hol­det i Ber­ga­mo, hvor spil­lesti­len er en mar­kant an­den end i ind­la­eg­sti­den i FC Kø­ben­havn og på lands­hol­det, hvor Cor­ne­li­us’ ev­ner i luf­ten og­så er den sto­re at­trak­tion og be­ret­ti­gel­se i trup­pen.

Ale­ne på luft­spil­let lig­ner An­dreas Cor­ne­li­us en sik­ker mand til Dan­marks VMtrup, og han var god i kam­pen mod Chi­le, om­end der igen ik­ke blev sco­ret.

VM-chan­ce: (5-4)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.