Jan­nik Vester­gaard (17-16)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM -

Midt­stop­per Borus­sia Mön­cheng­lad­bach Fod: Ven­stre

År: 25

Den­ne sa­e­son i klub­ben: 28 kam­pe/2520 mi­nut­ter/3 mål Spil­le­tid si­den 21. fe­bru­ar: 3 kam­pe/270 mi­nut­ter/0 mål Spil­le­tid mod Pa­na­ma og Chi­le: 0 Funk­tion på lands­hol­det: Lig­ner en gar­de­ring til mid­ter­for­sva­ret

En ska­de har holdt Jan­nik Vester­gaard ude af den ak­tu­el­le lands­holds­sam­ling, hvil­ket stil­ler den er­far­ne Bun­des­liga-dan­sker dår­li­ge­re i kam­pen om en start­plads. Vester­gaard er sand­syn­lig­vis med i trup­pen til Rusland som gar­de­ring men og­så som po­ten­ti­elt luft­vå­ben, hvis Dan­mark af den ene el­ler an­den år­sag har brug for en luft­sta­erk du­el­spil­ler. VM-chan­ce: (4-4)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.