Vik­tor Fi­s­cher (29-25)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - 50 KANDIDATER: NEDTAELLING TIL VM -

An­gri­ber/kant­spil­ler FC Kø­ben­havn Fod: Høj­re

År: 23

Den­ne sa­e­son i klub­ben: 22 kam­pe/1182 mi­nut­ter/6 mål Spil­le­tid si­den 21. fe­bru­ar: 6 kam­pe/491 mi­nut­ter/2 mål Spil­le­tid mod Pa­na­ma og Chi­le: 1 kamp/26 mi­nut­ter Funk­tion på lands­hol­det: Hå­ber på en re­ser­ve­plads

Vik­tor Fi­s­cher har va­e­ret FC Kø­ben­havns bed­ste spil­ler i 2018, og det har truk­ket år­hu­si­a­ne­ren til­ba­ge ind om­kring VM-trup­pen.

Kom ik­ke i ak­tion mod Pa­na­ma, men Fi­s­cher spil­le­de 26 mi­nut­ter mod Chi­le og gjor­de sig po­si­tivt be­ma­er­ket. VM-chan­ce: (2-3)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.