VID­STE DU AT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Ř 6.$ .KDEDURYVN L GHQ EHGVWH UXVVLVNH U¨NNH OLJJHU WL NP IUD JU¨QVHQ WLO .LQD RJ RWWH WLGV]RQHU IRUDQ 'DQPDUN NLORPHWHUV NºUVHO IUD .ºEHQKDYQ +ROGHW GHU OLJJHU sidst, har hen­tet 10 ud af 12 hold på hjem­me­ba­ne og har en målsco­re på 3-22 på ude­ba­ne.

Ř 5XVODQG KDU NP JU¨QVH KYLONHW HU YHUGHQV O¨QJVWH

På land gra­en­ser man op til 14 lan­de fra Nor­ge og Fin­land i

YHVW WLO .LQD RJ 1RUGNRUHD L ºVW

, GHQ QXY¨UHQGH UXVVLVNH ODQGVKROGVWUXS HU .RQVWDQWLQ

Rausch og Ro­man Neustäd­ter født i det tid­li­ge­re Sov­je­tu­ni­o­nen af ty­ske fora­el­dre el­ler bedste­fora­el­dre. Rausch er op­vok

VHW YHG +DQQRYHU PHQV 1HXVW¦GWHU HU RSYRNVHW YHG 0DLQ]

Ř 0HWURHQ L 0RVNYD HU S§ PDQJH VWDWLRQHU V¨UGHOHV IORW XGVP\NNHW , PHWURHQV IºUVWH §U IUD RJ IUHP GHVLJ­ne­de og brug­te man sto­re sum­mer på at gø­re sta­tio­ner­ne flot­te, hvor­ef­ter kom­mu­ni­st­par­ti­et ef­ter Stal­ins død for­bød den slags ek­stra­va­gant for­brug.

Ř 'HQ SROLWLVN DNWLYH UXVVLVNH NXQVWQHU JUXSSH 3XVV\ 5LRW KDU si­den be­gyn­del­sen af år­ti­et la­vet hap­pe­nings og pro­te­ster mod det rus­si­ske sty­re og isa­er den ene­va­el­di­ge pra­esi­dent Vla­di­mir Pu­tin. Et medlem, der bor i ek­sil i Sve­ri­ge, har luf­tet mu­lig­he­den for, at no­gen bru­ger VM-slut­run­den som an­led­ning til nye ak­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.