POWER

I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SUPERLIGA BAROMETER -

Brønd­by vandt, FC Midtjyl­land vandt, og FC Kø­ben­havn vandt. Det kan ik­ke un­dre, når man ser på re­sten af for­å­ret, men me­re over­ra­sken­de var det, at bå­de Ran­ders og Hels­in­gør tog de­res an­den sejr i tra­ek. Der er sta­dig så langt op, at di­rek­te red­ning bli­ver over­or­dent­lig sva­er, men det gør al­li­ge­vel de kom­men­de run­der me­re in­ter­es­san­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.