VID­STE DU AT

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Ř 'HQ URPHUVNH NHMVHU -XOLXV &¨VDU IRUVºJWH IRUJ¨YHV WR gan­ge at in­va­de­re det stam­me­op­del­te Eng­land. Det lyk­ke­des dog først 100 år se­ne­re un­der kej­ser Clau­di­us i år 43, men så blev ro­mer­ne og­så helt frem til år 410.

Ř %LUPLQJKDP HU NHQGW VRP ŔWKH VHFRQG FLW\ Ŕ HIWHU /RQGRQ men stør­rel­se­ma­es­sigt er by­om­rå­det nu kun det tred­je­stør­ste med 2,44 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, mens der bor 2,55 mil­li­o­ner i Man­che­ster-om­rå­det.

Ř 6LGVWH JDQJ HQ HQJHOVN WU¨QHU YDQGW GHW HQJHOVNH PHVWHU­skab var i den sid­ste sa­e­son, før Pre­mi­er Le­ague-be­gre­bet blev ind­ført, nem­lig i 1992 da Sh­ef­fi­eld-fød­te Howard Wil­kin­son før­te Le­eds til mester­ska­bet. Si­den da er tit­len vun­det af fi­re ita­li­e­ne­re, to skot­ter, en fransk­mand, en chi­le­ner, en po­rtu­gi­ser og nu sand­syn­lig­vis en spa­ni­er/ca­ta­la­ner.

Ř :D\QH 5RRQH\ HU GHQ PHVW VFRUHQGH ODQGVKROGVVSLOOHU IRU Eng­land med 53 mål, men re­kor­den for flest kam­pe når den 32-åri­ge Ever­ton-mand na­ep­pe, for med 119 er han seks ef­ter Pe­ter Shilt­on, og li­ge nu har et comeback lan­ge ud­sig­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.