TRA­E­NE­REN GA­RETH SOUT­H­GA­TE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ENGLAND -

Født 3. sep­tem­ber 1970 i Wat­ford, Eng­land

Med 57 land­skam­pe for Eng­land og del­ta­gel­se i tre slut­run­der er den tid­li­ge­re cen­ter­for­sva­rer Ga­reth Sout­h­ga­te en land­stra­e­ner, der ved, hvad spil­ler­ne in­de på ba­nen går igen­nem. Og han ved, hvor ondt det kan gø­re, for da fod­bol­den kom hjem ved EM i 1996, var det Sout­h­ga­te, der bra­end­te det af­gø­ren­de straf­fes­park i se­mi­fi­na­len mod Tys­kland.

Det rej­ste han sig dog fra, og ef­ter hans 18 år lan­ge kar­ri­e­re som ak­tiv luk­ke­de i 2006, fort­sat­te han straks som ma­na­ger for Mid­dles­brough, der dog ryk­ke­de ud af Pre­mi­er Le­ague ef­ter tre sa­e­so­ner med Sout­h­ga­te på si­de­linj­en. Der­ef­ter blev han chef for eli­te­ud­vik­ling i for­bun­det og tog tøj­ler­ne som U/21-land­stra­e­ner fra 2013, så han har kendt fle­re af spil­ler­ne i lang tid.

Han hav­de dog ik­ke drømt om at skul­le sty­re dem på A-lands­hol­det, men Al­lar­dy­ce­af­fa­e­ren kra­e­ve­de hur­tig ak­tion, og da de tre før­ste kam­pe gik godt, sag­de han ja til en fi­re-årig af­ta­le. Så li­ge nu ses Sout­h­ga­te som et frisk pust med nye ide­er om højt pres og fly­den­de spil, men slut­run­der har før va­e­ret hår­de ved en en­gelsk land­stra­e­ner...

Fo­to: Adam Davy/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.