MEST FCK-ANCIENNITET I NA­E­STE SA­E­SON

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - RASMUS FALK -

FC Kø­ben­havn står for­an et ak­tivt trans­fer­vin­due, hvor det for­ven­tes at fle­re spil­le­re for­la­der klub­ben. Det er pla­nen, at Pe­ter An­ker­sen, Fe­de­ri­co San­tan­der og Ro­bin Ol­sen skal sa­el­ges, mens blandt an­dre Yous­sef Tou­touh har kon­trak­t­ud­løb. En­de­lig ser An­dri­ja Pav­lovic’ da­ge i klub­ben ud til at va­e­re tal­te.

Sal­ge­ne kom­mer i kølvan­det åre­lad­nin­gen af pro­fi­ler i som­me­ren 2017, og der­med kom­mer FC Kø­ben­havn til at mang­le spil­le­re med stor klu­ban­cien­ni­tet fra na­e­ste som­mer. Ras­mus Falk bli­ver så­le­des en af de mark­spil­le­re med mest FCK-er­fa­ring i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.