VEJ­EN TIL RUSLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Po­len kva­li­fi­ce­re­de sig di­rek­te til VM med fem po­ints mar­gin ned til Dan­mark, men selv­om hol­det i al­le an­dre kam­pe end det tun­ge ne­der­lag i Par­ken score­de ef­ter be­hag, var der en mis­lyd el­ler to un­der­vejs.

I polsk pres­se blev der skre­vet og for­talt fle­re hi­sto­ri­er om kort­spil og al­ko­hol i for­bin­del­se med kam­pe­ne mod Dan­mark og Ar­me­ni­en i ok­to­ber 2016, der beg­ge end­te med et­måls-sej­re til Po­len, og i sid­ste spil­ler­un­de mod Mon­te­ne­gro var Po­len ved at sa­et­te den di­rek­te plads i fa­re ved at la­de Mon­te­ne­gro gå fra 0-2 til 2-2 i det sid­ste kvar­ter, før man vandt 4-2 og Dan­mark smed en sejr over Ru­ma­e­ni­en i til­la­egs­mi­nut­ter­ne i Kø­ben­havn.

Den ty­pe pro­ble­mer vil­le man­ge land­stra­e­ne­re ger­ne byt­te med for at få Adam Nawal­kas fi­ne trup og 25 po­int i 10 kva­li­fi­ka­tions­kam­pe, mens VM-slut­run­den i Rusland by­der på en ik­ke uover­sti­ge­lig grup­pe med Co­lom­bia, Se­ne­gal og Ja­pan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.