TRA­E­NE­REN ADAM NAWAL­KA

Født 23. ok­to­ber 1957 i Krakow, Po­len

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POLEN -

Bli­ver midt­ba­ne­spil­ler­ne klar?

Kom­mer Ar­ka­di­usz Mi­lik no­gen­sin­de op på ni­veau igen?

Kan Po­len da­em­me op for de dy­na­mi­ske spil­le­re fra Co­lom­bia og Se­ne­gal?

At va­e­re polsk land­stra­e­ner slår gi­vet­vis at trim­me bu­ske og sa­el­ge Tra­ban­ter, som Nawal­ka gjor­de ef­ter sin kar­ri­e­re som fod­bold­spil­ler, men for­vent­nin­ger­ne er hø­je og pro­ble­mer­ne man­ge med to må­ne­der til åb­nings­kam­pen mod Se­ne­gal.

EM-kvart­fi­na­len for to år si­den var et ”what if”øje­blik for Po­len med et straf­fes­park­ne­der­lag til de se­ne­re vin­de­re Portu­gal, og de 25 po­int i 10 grup­pe­spilskam­pe ska­ber stør­re for­vent­nin­ger, end hol­det li­ge nu ser ud til at kun­ne ba­e­re.

Adam Nawal­ka har vist sig som en ha­bil tra­e­ner, der isa­er har haft held til at få spil­ler­ne med sig. Spørgs­må­let er, om han skal til­ba­ge at va­e­re klub­tra­e­ner, når af­ta­len ud­lø­ber ef­ter VM.

Nawal­ka har skif­tet til et tre­mands­for­svar i de se­ne­ste tra­e­nings­kam­pe men sva­er­ger el­lers til et fi­re­mands­for­svar.

Spil­le­de VM 1978 for Po­len som 20-årig.

Fo­to: KACPER PEMPEL/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.