Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

SI­MON KJA­ERS SKA­DE

Ef­ter nog­le sta­er­ke uger med Se­vil­la og lands­hol­det fik Si­mon Kja­er i sid­ste we­e­kend det, der lig­ner en mu­skel­ska­de med en må­neds genop­tra­e­ning for­u­de. Det bli­ver der­med et kapløb med ti­den, hvis Kja­er skal nå til­ba­ge for sit klubhold i den­ne sa­e­son, mens VM­slut­run­den med Dan­mark ik­ke bør va­e­re i fa­re.

@spor­tenJP (Jyl­lands-Po­stens sport­s­re­dak­tion)

Si­mon Kja­er ud­gik med ska­de: Jeg bør bli­ve klar til VM 7. april 2018 klok­ken 21.41

@lars­hen­del (Lars Hen­del, kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver for Si­mon Kja­er)

New injury for #Se­vil­la de­fen­der + Den­mark Cap­tain Si­mon Kja­er: ”Estoy te­ni­en­do ma­la su­er­te en mi pri­me­ra tem­pora­da en el #Se­vil­laFC.” / ”I ha­ve be­en extre­me­ly un­lucky in my first sea­son in @Se­vil­laFC_ENG.” @si­mon­kja­er1989 #UCL #LaLi­ga @Cham­pions­Le­ague 8. april 2018 klok­ken 11.22

FC MIDTJYLLANDS CO­ME­BA­CK

Da den tid­li­ge­re FCM-spil­ler Vik­tor Fi­s­cher brag­te FC Kø­ben­havn på 2-0 kort in­de i 2. halv­leg, lig­ne­de det far­vel til kam­pen, og må­ske mester­ska­bet, for FC Midtjyl­land. Men i et for­ry­gen­de co­me­ba­ck vend­te og vandt FCM op­gø­ret, der brag­te min­der til­ba­ge om styr­ken i ef­ter­å­ret.

@LarsFri­is7 ( Lars Fri­is, tek­nisk tra­e­ner i Brent­ford, tid­li­ge­re as­si­stent­tra­e­ner i FC Midtjyl­land)

Ud­over at Jakob Poul­sen skal ha­ve ka­em­pe kre­dit for hans far­li­ge fød­der...så un­dre det mig, at Mads Butt­ge­reit ik­ke får me­re kre­dit .... man­den bag død­bol­de­ne i FCM .... @fc­midtjyl­land #fcm­fck #sldk

9. april 2018 klok­ken 20.28

@JakobNo­er­gaard (Jakob Nør­gaard, tid­li­ge­re pres­se­chef i FC Midtjyl­land)

Tred­je hjem­me­kamp i streg, hvor @fc­midtjyl­land ven­der kam­pen mod @FCKo­ben­havn ef­ter at va­e­re bag­ud. 3-2, 3-1, 3-2. Na­e­ste gang, de kom­mer bag­ud 0-2, spil­ler jeg på hjem­me­sejr :)

9. april klok­ken 20.56

ROMAS CHOKSEJR OVER BAR­CE­LO­NA

På Ma­no­las 3-0 scor­ing kort før tid kom AS Ro­ma helt sen­sa­tio­nelt vi­de­re i Cham­pions Le­ague på be­kost­ning af FC Bar­ce­lo­na. Sej­ren kom sam­me af­ten, hvor den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na-tra­e­ner Jo­sep Gu­ar­di­o­la og­så røg ud af Cham­pions Le­ague og til­med blev bort­vist af kam­pens dom­mer ef­ter et for­kert an­nul­le­ret mål til Man­che­ster Ci­ty.

@Pa­o­lo_Ban­di­ni (Ita­li­ensk fod­bold­jour­na­list)

In­cre­dib­le. Just ab­so­lu­te­ly in­cre­dib­le from Ro­ma. Eu­se­bio Di Fran­cesco re­fu­sed to let his team be­lie­ve they we­re be­a­ten at 4-1 down. Becau­se they we­ren’t.

10. april klok­ken 22.36

@Tho­ma­slund71 (Tho­mas Lund Han­sen, Jour­na­list på Jyl­lands-Po­sten)

Der er en sa­er til­freds­stil­lel­se i at se børn, der hol­der med stor­hold, gra­e­de for­di hol­det ta­ber en af­gø­ren­de kamp. Suck it up boys. Li­vet er og­så et hårdt los i lø­ge­ne.

10. april klok­ken 22.44

@PerFri­mann (Eks­pert­kom­men­ta­tor på Vi­a­sat)

Nå, men det har va­e­ret en hyg­ge­lig af­ten, trods alt. Selv m 6 gra­der i Madrid og iskoldt regn­vejr, så er der lys for en­den af tun­ne­len: @hik_­fod­bold lig­ger nr 1. Og de spil­ler gu­de-fod­bold @TV3sportCL @Ni­elsChrFred

10. april klok­ken 22.48

@Ku­perSi­mon (Si­mon Ku­per, bri­tisk/hol­land­sk jour­na­list)

Bar­ce­lo­na’s eli­mi­na­tion is ex­cel­lent news for Ar­gen­ti­na re­du­ces chan­ce that Mes­si will play Wor­ld Cup exhau­sted as he did in 2014, espe­ci­al­ly as Barça should win Spa­nish le­ague ear­ly #Ro­maBarca

10. april klok­ken 22.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.