DE UN­GE TY­SKE TRAENERE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SCHALKE 04 -

Fem Bundesliga-traenere har end­nu ik­ke run­det de 40 år. Ud­over Do­me­ni­co Tedesco er det:

JULI­AN NA­GELS­MANN – 31 ÅR

Ef­ter fjer­de­plad­sen i sin før­ste ful­de sa­e­son med Hof­fen­heim gjor­de han det et hak bed­re med tred­je­plad­sen i sid­ste sa­e­son. Så nu skal Hof­fen­heim de­bu­te­re i Cham­pions Le­ague i Na­gels­manns sid­ste sa­e­son. Na­e­ste som­mer skif­ter han nem­lig til Leipzig.

FLORIAN KOHFELDT – 35 ÅR

Ef­ter et år­ti som ung­dom­stra­e­ner og til sidst re­ser­ve­hol dstra­e­ner i Wer­der Bre­men fik Kohfeldt chan­cen, da Ale­xan­der Nouri blev fy­ret i ef­ter­å­ret. Den mu­lig­hed greb han, og al­le­re­de i april blev han for­la­en­get til som­me­ren 2021.

MA­NU­EL BAUM – 38 ÅR

Da Mar­kus We­in­zi­erl ef­ter fi­re go­de år i Augs­burg ryk­ke­de til Schal­ke, fik Dirk Schu­ster chan­cen. Det fun­ge­re­de ik­ke, så i de­cem­ber 2016 blev Ma­nu­el Baum ryk­ket op fra ung­doms­af­de­lin­gen og har va­e­ret ch­eftra­e­ner si­den.

SAN­DRO SCHWARZ – 39 ÅR

Ef­ter den kor­te tid med Kas­per Hjul­mand i Mainz blev re­ser­ve­ho ld­stra­e­ner Mar­tin Sch­midt ryk­ket frem i et par sa­e­so­ner, men ef­ter fy­rin­gen i som­me­ren 2017 er det hans af­lø­ser for re­ser­ve­hol­det – og tid­li­ge­re midt­ba­ne­mand i klub­ben – der har sty­ret første­hol­det.

Selv om han nu går ind i sin fjer­de sa­e­son i Bun­des­liga­en, er Juli­an Na­gels­mann sta­dig ra­ek­kens yng­ste tra­e­ner. Fo­to: Mar­cel En­gel­bre­cht/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.