Twit­teru­gen

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

AF­GANG I AAB

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der Den sid­ste uge i trans­fer­vin­du­et star­te­de hek­tisk i Nord­jyl­land, hvor bå­de Edi­son Fl­o­res og Jan­nik Po­hl blev solgt.

@sl­laur­sen (Ste­en Laursen – tid­li­ge­re pres­se­chef i Brønd­by og FCN)

AaB la­ver lige en hur­tig #ExitPo­hl! #aa­befb 27. au­gust 2018 klok­ken 18.53

@mor­ten­top (Mor­ten Top – DR-jour­na­list)

Her har man va­e­ret of­fli­ne en halv dag. Så er der nog­le ud­la­en­din­ge, der ser Gud-ved-hvad i Po­hl, mens Ste­in­le­in by­der en po­se spej­der­hagl for Ti­bbling. Hvad fan­den fo­re­går der i den her liga?

27. au­gust 2018 klok­ken 19.57

@Mlund­by (Mik­kel Lund­by Mad­sen – Ritzau-jour­na­list)

AaB sa­el­ger Fl­o­res for over 20 mil­li­o­ner kro­ner...

Hav­de en 24-årig dan­sker pra­este­ret på sam­me ni­veau i 47 su­per­liga­kam­pe for AaB, så var han rø­get gra­tis til Fre­de­ri­cia ved kon­trak­t­ud­løb #sldk

28. au­gust 2018 klok­ken 09.25

SISTO I TOP­FORM

Pio­ne Sisto var kam­pens bed­ste spil­ler, da Cel­ta Vi­go man­dag slog Le­van­te. Først score­de han til 1-0 na­e­sten fra bag­linj­en, og ef­ter et par go­de dri­blin­ger og en ma­ske­ret stik­ning, lag­de han og­så op til Cel­tas an­den scor­ing. Oven i kø­bet hav­de han et fris­park på over­lig­ge­ren.

@sid­lowe (Sid Lowe – en­gelsk jour­na­list i Spa­ni­en)

Gor­geous­ly ma­de by Sisto 27. au­gust 2018 klok­ken 20.50

@Ry­anBal­diFW (Ry­an Bal­di – en­gelsk jour­na­list g for­fat­ter)

So­meo­ne’s go­ing to pay a lot of mo­ney for Pio­ne Sisto soon

27. au­gust 2018 klok­ken 20.54

@Op­taJo­se (Op­ta – sta­ti­stik­da­ta­ba­se)

3 - Play­ers with the most com­ple­ted dri­bb­les in the last three La Liga sea­sons:

1 - Lio­nel Mes­si: 321

2 - Ney­mar: 168

3 - PIO­NE SISTO: 137

Specta­cu­lar.

27. au­gust 2018 klok­ken 22.34

TOTTENHAMS TRI­UMF

Som man kan la­e­se om an­det­steds i det­te blad, led Man­che­ster Uni­ted man­dag af­ten et stort ne­der­lag ved at ta­be 3-0 hjem­me til Tot­ten­ham. For ga­ester­ne var det der­i­mod en stor sejr.

@KraulDR (An­dreas Kraul – DR-kom­men­ta­tor)

Jeg har holdt med Tot­ten­ham si­den 1985 og al­drig rig­tig for al­vor tro­et på, at det skul­le bli­ve til no­get.

Lige i af­ten si­ger jeg til mig selv:

Ku’ det va­e­re i den­ne sa­e­son?

#pldk #COYS

27. au­gust 2018 klok­ken 22.45

@J_Kl­in­s­mann (Jürgen Kl­in­s­mann – Tot­ten­ham-le­gen­de)

a ve­ry spe­ci­al re­sult to­night!! Con­gra­tu­la­tions !! #COYS @ SpursOf­fi­ci­al

27. au­gust 2018 klok­ken 22.59

@ChrisErik­sen8 (Chri­sti­an Erik­sen – Tot­ten­ham-spil­ler)

Not a nor­mal Mon­day Night ;-)#coys #ce23 28. au­gust 2018 klok­ken 00.22

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.