MOURIN­HOS SPILLERINDKØB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - MANCHESTER UNITED -

Si­den Jo­se Mourin­ho blev an­sat i Man­che­ster Uni­ted i maj 2016 har han købt spil­le­re for net­to 2,63 mil­li­ar­der kro­ner. Til sam­men­lig­ning har kun Ci­ty brugt me­re i den pe­ri­o­de med en net­to-in­ve­ste­ring på 3,35 mil­li­ar­der kro­ner, mens Chelsea har brugt 1,26, Ar­se­nal 1,24 og Li­ver­pool 1,15 mil­li­ar­der kro­ner. En­de­lig har Tot­ten­ham net­to kun brugt 365 mil­li­o­ner kro­ner på spil­le­re fra som­me­ren 2016 og frem.

35-åri­ge Grant luk­ker en lang kar­ri­e­re med rol­len som tred­je­ke­e­per på Old Traf­ford ef­ter De Gea og Sergio Ro­mero.

Kva­li­te­ten af kø­bet: Seks bol­de: Fan­ta­stisk Fem bol­de: Sta­erk Fi­re bol­de. God

Tre bol­de: God­kendt To bol­de: Skuf­fen­de En bold: Skidt

Nul bol­de: Ka­ta­stro­falt Ale­xis Sanchez har va­e­ret den hidtil stør­ste skuf­fel­se af Mourin­hos man­ge ind­køb – og så spil­ler han end­da med det le­gen­da­ri­ske 7-tal på ryg­gen, som Ge­or­ge Best, Bry­an Rob­son, Eric Can­to­na, David Beck­ham og Cristiano Ronaldo har bå­ret før ham. Fo­to: Ja­son Cairn­duff/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.