AF­BUD FRA LIGATOPSCOREREN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - BRASILIEN -

Den bra­si­li­an­ske liga­top­sco­rer Pedro fra Flu­mi­nen­se har måt­te mel­de fra til en po­ten­ti­el de­but for lands­hol­det på grund af den kna­eska­de, som han på­drog sig i we­e­ken­dens ude­kamp mod Cruzeiro. Land­stra­e­ne­rer Ti­te har i ste­det ind­kaldt an­gri­be­ren Ri­char­li­son fra Everton til de to test­kam­pe. Ped­ros ska­de be­tød i øv­rigt, at den tid­li­ge­re AaB’er Kay­ke blev ind­skif­tet til sin de­but for Flu­mi­nen­se. Den 30-åri­ge an­gri­ber er ud­le­jet fra ja­pan­ske Yoko­ha­ma Ma­ri­nos til Rio-klub­ben i re­sten af 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.