Twit­teru­gen

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

SPIL­LER­NE TA­LER

Da det stod klart, at A-lands­holds­spil­ler­ne ik­ke vil­le kom­me i kamp mod Slovaki­et, led­te DBU ef­ter al­ter­na­ti­ver rundt om i di­vi­sio­ner­ne og se­ri­er­ne. Nog­le sag­de nej, an­dre sag­de ja.

@Ja­milNo34 (Ja­mil Fear­ring­ton – Brøns­høj-spil­ler)

Jeg hå­ber vir­ke­lig ik­ke at no­gen va­el­ger at stil­le op for #lands­hol­det un­der den­ne #kon­flikt. Li­ge­som vi, i de min­dre klub­ber, har brug for dem i langt de fle­ste for­hand­lin­ger, er der her en mu­lig­hed for at vi­se so­li­da­ri­tet den an­den vej. Jeg bak­ker 100% op om mi­ne kol­le­ger.

3. sep­tem­ber 2018 klok­ken 14.12

@Si­monSkib­sted (Si­mon Skib­sted – Frem-spil­ler)

Jeg har i dag af­le­ve­ret mit spe­ci­a­le om DBU’s kri­se­kom­mu­ni­ka­tion un­der CBM’s le­del­se med fo­kus på lands­holds­af­ta­ler­ne. Der­for har jeg et be­ret­ti­get grund­lag at ‘tak­ke nej’ på. #dbu #kon­flikt #ik­ke­skru­e­bra­ek­ker

3. sep­tem­ber 2018 klok­ken 16.24

@Da­ni­elHolm9 (Da­ni­el Holm – Sko­vs­ho­ved-spil­ler)

Jeg har i den­ne sva­e­re tid for lands­hol­det, be­slut­tet mig for at jeg ger­ne vil hja­el­pe. Hja­el­pe Dan­mark og hja­el­pe dansk lands­holds­fod­bold. Vi el­sker al­le at se lands­hol­det spil­le fod­bold, og vi el­sker end­nu me­re at se dem til slut­run­der. Der­for skal kam­pen imor­gen af­vik­les. #DH

4. sep­tem­ber 2018 klok­ken 20.42

FØR STORMEN

DBU fandt 23 spil­le­re, der skul­le op mod Ma­rek Hamsik, Mar­tin Skr­tel og re­sten af det slo­vaki­ske lands­hold. Trup­pen kom til at be­stå af folk fra 2. di­vi­sion og ne­d­ef­ter.

@dansk­fod­boldcom (dansk­fod­bold.com – DBU’s of­fi­ci­el­le sta­ti­sti­ke­re)

Af­te­nens land­skamp kan by­de på spil­le­re re­pra­e­sen­te­ren­de en dansk klub uden for di­vi­sions­ra­ek­ker­ne. Det er der fle­re for­til­fa­el­de af, hvoraf de mest kend­te er Hen­ning Jen­sen (Nør­re­sund­by BK, 1972, Dan­marks­se­ri­en) og Poul Ras­mus­sen (Ma­ri­bo BK, 1949, Lol­land-Falster­se­ri­en) #sv­k­dan

5. sep­tem­ber 2018 klok­ken 15.41

@Fo­nou­di6e­ren (Ki­an Fo­nou­di – Eu­rosport-repor­ter)

Li­ge en tan­ke til spil­ler­nes fa­ed­re og mødre, som kom­mer til at se de­res søn­ner få lands­holds­de­but i af­ten. På trods af om­sta­en­dig­he­der­ne, må det fand’me va­e­re vildt for dem og­så. Til­lyk­ke med je­res dren­ge!

5. sep­tem­ber 2018 klok­ken 18.36

@larslo­ek­ke (Lars Løk­ke – dansk stats­mi­ni­ster)

Godt nok en sva­er si­tu­a­tion, men ka­em­pe respekt for @Faxe6e­ren - hans at­ti­tu­de, mo­ti­ver og ka­er­lig­hed til dansk fod­bold. 4. sep­tem­ber 2018 klok­ken 19.29

90 MI­NUT­TER I BRATISLAVA

Ven­skabs­kam­pen i Slovaki­et blev af­vik­let, og det dan­ske re­ser­velands­hold gjor­de det ha­e­der­ligt. I Bratislava vandt slo­va­ker­ne med 3-0.

@JesMor­ten­sen (Jes Mor­ten­sen – FCK-pres­se­chef)

Hold da ka­eft, man er et stort men­ne­ske, når man for­sø­ger at spil­le en hold­kam­me­rat fri, mens man selv har en ok skud­chan­ce i sin for­ment­lig ene­ste land­skamp no­gen­sin­de

5. sep­tem­ber 2018 klok­ken 21.08

@LarsBe­rendt (Lars Be­rendt – tid­li­ge­re DBU-pres­se­chef)

Ryg­ter si­ger, at Mads Øland er klar til at re­pra­e­sen­te­re vi­kar­lands­holds­spil­ler­ne i bonus­for­hand­lin­ger­ne med DBU i mor­gen #slo­dan #ka­nal5dk

5. sep­tem­ber 2018 klok­ken 21.42

@Da­ni­elAg­ger (Da­ni­el Ag­ger – tid­li­ge­re lands­holds­an­fø­rer)

Well do­ne boys. #slo­vaki­avs­den­mark 5. sep­tem­ber 2018 klok­ken 22.52

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.