10 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTR0 -

I2011-12 sad Chri­sti­an Ban­nis fem gan­ge på ba­en­ken for OB uden at kom­me ind, så de ene­ste Su­per­liga-kam­pe på det lands­hold, Dan­mark ons­dag af­ten stil­le­de op med i Bratislava, var Si­mon Vol­le­sens 10.

Den 20-åri­ge sja­el­la­en­der spil­le­de i for­å­ret fem gan­ge fra start for Lyng­by, fem gan­ge som ind­skif­ter. Han var da i gang med sin før­ste sa­e­son som se­ni­o­r­spil­ler, men da han ik­ke fik den fuld­tids­kon­trakt, han føl­te, han var ble­vet lo­vet, dros­le­de han i den­ne sa­e­son ned og be­gynd­te at la­e­se øko­no­mi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet sam­ti­dig med, at han star­te­de i Skjold Bir­ke­rød i Dan­marks­se­ri­en.

”Må­ske var den der bran­che ba­re ik­ke no­get for mig. Jeg sy­nes, det var helt vildt fedt at spil­le, men der er og­så en mas­se ting ud over det he­le, som man gi­ver af­kald på, og når man så ik­ke får det, som man fø­ler, man har fortjent, så er det ba­re ik­ke så sjovt me­re,” sag­de han i au­gust til tips­bla­det.dk.

Min­dre end en må­ned se­ne­re fik han så de­but på det dan­ske A-lands­hold som den før­ste spil­ler fra år­gang 1998. Det var ba­re én af man­ge sa­e­re hi­sto­ri­er, som det dan­ske lands­holds be­søg i Slovaki­et ka­ste­de af sig.

Fo­to: Ra­d­ovan Stokla­sa/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.