BALOTELLI ER TIL­BA­GE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ITALIEN -

Ma­rio Balotelli var en af de sto­re stjer­ner, da Ita­li­en se­ne­st var i en stor in­ter­na­tio­nal fi­na­le. Han score­de så­le­des to gan­ge i se­mi­fi­na­len mod Tys­kland un­der EM i 2012, men si­den gik det ned ad bak­ke for an­gri­be­ren, der slet ik­ke var på lands­hol­det i ti­den med An­to­nio Con­te og Gi­an­pi­ero Ven­tu­ra som che­fer.

Men ef­ter Ro­ber­to Man­ci­nis an­sa­et­tel­se som land­stra­e­ner, er Ma­rio Balotelli kom­met til­ba­ge i lands­holds­var­men ef­ter fi­re års fra­va­er.

Da Man­ci­ni de­bu­te­re­de som land­stra­e­ner i maj, var det så­le­des med Ma­rio Balotelli i star­top­stil­lin­gen, og Ni­ce-an­gri­be­ren kvit­te­re­de for til­li­den med en scor­ing i 2-1-sej­ren over Sau­di-Ara­bi­en.

”I for­hold til at det var hans før­ste kamp til­ba­ge, gjor­de Ma­rio det godt nok. Jeg vil si­ge, at det var en po­si­tiv ind­sats, bå­de når man ser på må­let og dy­be­re end det,” sag­de Man­ci­ni ef­ter kam­pen.

Ma­rio Balotelli, der score­de 18 mål i Li­gue 1 i sid­ste sa­e­son, er og­så ud­ta­get til kam­pe­ne mod Po­len og Portu­gal. Han er ak­tu­elt no­te­ret for 14 mål i 35 land­skam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.