DEN DAN­SKE FOR­BIN­DEL­SE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FINLAND -

Mens vi ons­dag af­ten så et dansk lands­hold, der i Bratislava stil­le­de op med en trup af stort set ukend­te navne, er det fin­ske lands­hold til gen­ga­eld fyldt med spil­le­re, vi ken­der fra den dan­ske Su­per­liga, hvor fem af spil­ler­ne op­tra­e­der til dag­lig. Det var fle­re end i selv den op­rin­de­li­ge dan­ske trup, hvor kun FC Kø­ben­havns Ni­co­lai Boi­le­sen og Vik­tor Fi­s­cher var ud­ta­get. De­res hold­kam­me­rat Jes­se Jor­o­nen er re­ser­ve­ke­e­per for Fin­land, og des­u­den er Tim Sparv selv­føl­ge­lig og­så ud­ta­get. I som­mer hen­te­de Es­b­jerg Mar­kus Halsti i FC Midtjyl­land og Jo­ni Kauko i Ran­ders, og de er li­ge­le­des beg­ge med i trup­pen. Det sam­me er Brønd­bys hard­hit­ter Paulus Ara­juuri.

Der­til kom­mer fi­re navne, som ik­ke la­en­ge­re op­tra­e­der i Dan­mark. I Brønd­by hu­sker man bå­de Lukas Hra­decky og Te­emu Puk­ki, der nu spil­ler i hen­holds­vis Le­ver­ku­sen og Norwich. Ud­ta­get er og­så den sto­re an­gri­ber Eero Mark­ka­nen, der i for­å­ret spil­le­de 10 kam­pe som le­jes­vend i Ran­ders uden at kom­me på må­l­tav­len. Hans nye klub er Dal­kurd FF i Alls­venskan, hvor han har spil­let fi­re kam­pe og sco­ret én gang. Den sid­ste fin­ske lands­holds­spil­ler med dansk er­fa­ring er Juk­ka Rai­ta­la, der i 2015 var Su­per­liga-spil­ler for først FC Vestsja­el­land og si­den AaB. Han er i dag fast mand for Mon­tre­al Im­pa­ct i MLS.

Tim Sparv i kamp for sit land med an­fø­rer­bin­det om ar­men mod Ru­ma­e­ni­en i ju­ni. Fo­to: Ro­bert Ghe­ment/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.