DE MAN­GE EN­GEL­SKE MÅ­L­MA­END

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ENGLAND -

Der er tre fra Burn­ley og tre fra Sout­hamp­ton, men det er ham fra Ever­ton, der er første­valg. Den en­gel­ske må­l­mands­si­tu­a­tion er ble­vet no­get mud­ret, ef­ter Joe Hart form­dyk­ke­de så me­get, at det var tid at skif­te ud på plad­sen. Den for­ven­te­de arv­ta­ger var Sto­kes Ja­ck But­land, men han bra­ek­ke­de an­k­len i en kamp mod Tys­kland i for­å­ret 2016, hvil­ket holdt ham ude i et år, mens han si­den har ka­em­pet for at gen­fin­de ni­veau­et og i mel­lem­ti­den er ryk­ket ud af Pre­mi­er Le­ague med sin klub.

Så selv om han mang­ler lidt høj­de, er det Ever­tons Jor­dan Pi­ck­ford, der har gjort plad­sen i må­let sin ef­ter en sta­erk VM-slut­run­de, mens der er kamp om de øv­ri­ge plad­ser. Ja­ck But­land og Burn­leys Ni­ck Pope var re­ser­ver i Rusland, men Pope er ak­tu­elt skul­der­ska­det, hvil­ket har gi­vet Sout­hamp­tons Alex McCart­hy en mu­lig­hed, ef­ter han har slå­et Fra­ser For­ster af pin­den på syd­ky­sten, hvor han til gen­ga­eld pres­ses af un­ge Angus Gunn, der er et pro­dukt af Man­che­ster Ci­ty-aka­de­mi­et. Der er og­så Burn­leys Tom He­a­ton, der mis­se­de sid­ste sa­e­son med en skul­der­ska­de, mens Fra­ser For­ster må­ske kan gø­re co­me­ba­ck, hvis han bli­ver solgt til ud­lan­det, for slet ik­ke at na­ev­ne Ful­hams Marcus Bet­ti­nel­li, der plud­se­lig duk­ke­de op i bil­le­det. Og så er Joe Hart kom­met til­ba­ge på ba­nen med ak­tu­el spil­le­tid i ska­des­ram­te Burn­ley.

Ga­reth Sout­h­ga­te har i hvert fald nok at va­el­ge imel­lem, men det vig­tig­ste er, at han ved, hvem der er hans første­valg, og at han i Jor­dan Pi­ck­ford har en sta­erk må­l­mand, der kan hol­de plad­sen i man­ge år.

DEN AK­TU­EL­LE TRUP

Navn Jor­dan Pi­ck­ford Ja­ck But­land Alex McCart­hy Marcus Bet­ti­nel­li Ni­ck Pope Tom He­a­ton Joe Hart Angus Gunn Fra­ser For­ster Al­der 24 år 25 år 28 år 26 år 26 år 32 år 31 år 22 år 30 år Klub Ever­ton Sto­ke Sout­hamp­ton Ful­ham

UD­TA­GET IN­DEN FOR DET SE­NE­STE ÅR

Burn­ley Burn­ley Burn­ley Sout­hamp­ton Sout­hamp­ton Land­skam­pe 10 8 0 0 1 3 75 0 6

Jor­dan Pi­ck­ford le­ve­rer en iko­nisk red­ning i straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen mod Co­lom­bia i VM 1/8-fi­na­ler­ne. Fo­to: Mat­t­hi­as Schra­der/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.