RU­MA­E­NI­EN VIN­DER FOR­AN TOM­ME TRIBUNER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

We­e­ken­dens kam­pud­bud gi­ver an­led­ning til at fo­ku­se­re på lang­tids- og vin­der­spil hos book­ma­ker­ne, som fri­ster med til­bud fra bå­de Su­per­liga­en og Pre­mi­er Le­ague. FRE­DAG KL. 20.45

Ru­ma­e­ni­en - Mon­te­ne­gro, 1 1,80 @ NORDICBET

Ru­ma­e­ni­en er som re­vi­ta­li­se­re­de ef­ter tra­e­ner­skif­tet fra Chri­stoph Daum til Cos­min Con­tra, som står med 6-1-1 ef­ter si­ne før­ste ot­te kam­pe i spid­sen for hol­det.

Min­dre po­si­tivt ser det ud for Mon­te­ne­gro, som har brugt årets fi­re ven­skabs­kam­pe på at spil­le uaf­gjort tre kam­pe samt se­ne­st at ta­be med 0-2 til Slove­ni­en. Mon­te­ne­gros se­ne­ste sejr faldt der­for i sep­tem­ber sid­ste år, hvor hol­det pud­sigt nok slog Ru­ma­e­ni­en i det, der var Daums sid­ste kamp som chef.

Men me­get er alt­så sket si­den da, og Ru­ma­e­ni­en kan blandt an­det se til­ba­ge på sej­re over Chi­le og Sve­ri­ge i et 2018, som har budt på fi­re sej­re i li­ge så man­ge kam­pe.

Ru­ma­e­ni­en skal spil­le kam­pen uden til­sku­e­re på grund af bal­la­de i en kamp for to år si­den, og det er må­ske for­kla­rin­gen på det for­holds­vis hø­je od­ds på det formsta­er­ke hjem­me­hold. Den mang­len­de op­bak­ning trum­fes dog af, at Ru­ma­e­ni­en er et sta­er­ke­re hold end ga­ester­ne, som oven i kø­bet har fle­re fra­va­er her med an­fø­rer Ste­ven Jo­ve­tic som det mest iøj­ne­fal­den­de.

Od­ds 1,80 på 1-tal­let lig­ner en flot be­ta­ling, som na­ep­pe får lov at stå frem mod kamp­start fre­dag af­ten.

LØR­DAG KL. 16.00

Har­ro­ga­te - Ha­vant & Wa­ter­lo­ovil­le, 1 1,97 @ BET365

Har­ro­ga­te er i glim­ren­de form med fem sej­re i de se­ne­ste seks kam­pe. Hol­det top­per der­for Va­na­ra­ma Na­tio­nal Le­ague, hvil­ket står i kon­trast til lør­da­gens mod­stan­der i form af Ha­vant & Wa­ter­lo­ovil­le.

Fu­sions­klub­ben fra Hamps­hi­re lig­ger i bun­den af ra­ek­ken med ba­re seks po­int ef­ter de før­ste ot­te kam­pe, og der­med må Har­ro­ga­te si­ges at va­e­re den af de to op­ryk­ke­re, der har kla­ret sig bedst ef­ter den før­ste fem­te­del af sa­e­so­nen.

Har­ro­ga­te står med ti po­int ef­ter de før­ste fi­re kam­pe på eget gra­es, og hol­det vandt da og­så 15 af 21 hjem­me­kam­pe i sid­ste sa­e­son, hvor det ba­re blev til to ne­der­lag på CNG Sta­di­um. Od­ds 1,97 på hjem­me­sej­ren vir­ker en smu­le over­skru­et, så vi prø­ver med en for­sig­tig mønt på 1-tal­let i det, der i øv­rigt let kun­ne bli­ve et må­l­rigt op­gør.

LØR­DAG KL. 16.00

Bar­row - Da­gen­ham & Red­brid­ge, Beg­ge hold sco­rer 1,95 @ BWIN

Da­gen­ham & Red­brid­ge har få­et en skuf­fen­de start på sa­e­so­nen med et ud­byt­te på søl­le fem po­int ef­ter de før­ste ni kam­pe. Hol­det ple­jer dog at va­e­re for­holds­vis sik­re ga­ran­ter for mål – og­så på ude­ba­ne, hvor Dag & Red har sco­ret i 9 af 13 til­fa­el­de i ka­len­der­å­ret 2018.

Bar­row slut­te­de et po­int fra nedryk­nings­plad­ser­ne i sid­ste sa­e­son, så set i det lys er den­ne sa­e­son så­ma­end star­tet gan­ske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.