POWER – FØR 9. RUNDE

I SU­PER­LIGA­EN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POWERRANKING - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

I run­den før land­skamp­pau­sen end­te seks ud af syv Su­per­liga­kam­pe uaf­gjort, og der­for var der in­gen for­skyd­nin­ger i ta­bel­len. Der er hel­ler ik­ke de sto­re aen­drin­ger på po­wer­ranking, selv­om der i mel­lem­ti­den er ble­vet luk­ket et trans­fer­vin­due og spil­let nog­le po­kal­kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.