FRANK ARNESEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE - Født: 30. sep­tem­ber 1956 i Kø­ben­havn

Klub­ber som ak­tiv:

1974-75: Fremad Ama­ger 1975-81: Ajax – 209 kam­pe, 75 mål 1981-83: Va­len­cia – 32 kam­pe, 13 mål 1983-85: An­der­le­cht – 50 kam­pe, 15 mål 1985-88: PSV – 55 kam­pe, 11 mål

I alt: 346 kam­pe, 114 mål

Klub­ber ef­ter endt ak­tiv kar­ri­e­re: 1991-94: PSV (as­si­stent-tra­e­ner) 1994-04: PSV (sport­s­chef) 2004-05: Tot­ten­ham (sport­s­chef) 2005-10: Chel­sea (sport­s­chef) 2011-13: Ham­bur­ger SV (sport­s­chef) 2014: Me­ta­list Khar­kiv (sport­s­chef) 2015-16: PAOK (sport­s­chef) 2017- : PSV (be­sty­rel­ses­med­lem) Lands­hol­det:

52 land­skam­pe for Dan­mark, 14 mål - de­but 5. ok­to­ber 1977 i ven­skabs­kamp

i Sve­ri­ge (tabt 0-1)

- sid­ste land­skamp 3. ju­ni 1987 i EM-kva­li­fi­ka­tions­kamp hjem­me mod Tjek­kos­lo­vaki­et (1-1)

- des­u­den 18 U-land­skam­pe for

Dan­mark, 5 mål

Tit­ler som ak­tiv:

1988 Hol­land­sk me­ster med Ajax i 1977, 1979 og 1980 Hol­land­sk po­kal­vin­der med Ajax i 1979 Bel­gisk me­ster med An­der­le­cht i 1985 Hol­land­sk me­ster med PSV i 1986, 1987 og 1988 Hol­land­sk po­kal­vin­der med PSV i 1988 Vin­der af Eu­ro­pa Cup for mester­hold med PSV i (ej med i fi­na­len) Tit­ler som sport­s­chef:

- Hol­land­sk po­kal­vin­der med PSV i

1996

- Hol­land­sk me­ster med PSV i 1997,

2000, 2001 og 2003

- En­gelsk me­ster med Chel­sea i 2006

og 2010

- Li­ga Cup-vin­der med Chel­sea i 2007 - FA Cup-vin­der med Chel­sea i 2007,

2009 og 2010

Op­ta­get i Fod­bol­dens Hall of Fa­me i 2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.