FC MIDTJYL­LAND OG FC KØ­BEN­HAVN SIK­RER UNDERHOLDNINGEN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - FEINSCHMECKER -

FRE­DAG KLOK­KEN 19.00

Es­b­jerg fB – OB Un­der 2,5 mål 1,85 @DAN­SKE SPIL

Es­b­jerg kom ef­ter tre 1-0-sej­re i tra­ek ned på jor­den, da FC Kø­ben­havn i den se­ne­ste runde på Blue Wa­ter Are­na ef­fek­tivt vandt med 2-0.

Det var op­ryk­ker­nes fjer­de kamp i tra­ek, der gik un­der 2,5 scor­in­ger, og i seks af sa­e­so­nens ot­te kam­pe er det mak­si­malt lyk­kes for hol­det at sco­re et mål i de 90 mi­nut­ter.

OB kom­mer som ube­sej­ret i de tre se­ne­ste kam­pe og er på vej fremad ef­ter en elen­dig re­sul­tat-ma­es­sig sa­e­son­start. Hol­dets se­ne­ste tre kam­pe i tra­ek er dog gå­et un­der 2,5 scor­in­ger, hvil­ket og­så er til­fa­el­det i fem af de se­ne­ste seks run­der.

Vi går ef­ter det op­lag­te – end­nu en må­l­fat­tig om­gang, hvor det hold, der kom­mer for­an, vil gø­re alt for at for­sva­re de dy­re­ba­re tre po­int.

LØR­DAG KLOK­KEN 16.00

Newcast­le – Ar­se­nal, Over 2,5 mål 1,72 @BET365

Ud over et 0-0-op­gør mod Car­diff, hvor man til sidst til­lod sig at bra­en­de et straf­fes­park til sidst, har Newcast­le tabt tre gan­ge 2-1. Og det ik­ke mod hvem som helst. Først Tot­ten­ham, så Chel­sea og så Man­che­ster Ci­ty. Al­le op­gør, der er gå­et over 2,5 scor­in­ger, og hvor Newcast­le på trods af de sa­er­ke mod­stan­de­re alt­så har for­må­et at kom­me på tav­len.

Be­ni­tez’ trop­per står på ba­re et po­int ef­ter det stren­ge start­pro­gram, men i og med at der ik­ke har va­e­ret ta­le om ud­klas­se­rin­ger mod de bed­ste hold i liga­en – så er tro­en fort­sat til ste­de i det nor­den­gel­ske.

Ar­se­nal kom og­så til kort mod Man­che­ster Ci­ty og Chel­sea i de før­ste run­der men har i de se­ne­ste to run­der rejst sig mod West Ham og Car­diff.

Ar­se­nal har i de fi­re før­ste kam­pe luk­ket 2, 2, 1 og 2 mål ind og da hol­det selv i de se­ne­ste tre kam­pe har net­tet he­le ot­te gan­ge, er der godt gang i beg­ge en­der for Lon­don-hol­det..

Der er i den grad god ba­sis for et op­gør med fle­re scor­in­ger.

LØR­DAG KLOK­KEN 16.00 Mil­lwall – Le­eds Uni­ted 2 2,28 @NORDICBET

Mil­lwall var ef­ter tre spil­ler­un­der gan­ske fint med i The Cham­pions­hip med fem po­int og en sta­tus som ube­sej­ret. Nu – tre run­der se­ne­re – er hol­det gle­det ned igen­nem ra­ek­ken ef­ter tre ne­der­lag på stri­be, der ik­ke boo­ster selv­til­li­den.

Nu ga­el­der det så ra­ek­kens top­hold fra Le­eds, der er ube­sej­ret i sa­e­so­nen med fi­re sej­re og to uaf­gjor­te. Den chi­len­ske tra­e­ner Mar­ce­lo Bi­el­sa har gang i no­get gan­ske spa­en­den­de i Le­eds, der hungrer ef­ter igen at spil­le sig i Pre­mi­er League, hvor hol­det ik­ke har va­e­ret si­den 2004.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.