FC KØ­BEN­HAVN

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SU­PER­LIGA­ENS TRANSFERS - DEL 2 -

120 MIO

Det er al­vor i FC Kø­ben­havn. Ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken har ta­get kon­se­kven­sen af ind­til fle­re fejl­køb i 2017 og har skif­tet ud i ka­e­der­ne for at sam­men­sa­et­te et mester­hold. Der blev solgt spil­le­re for et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb, men selv­om mo­der­sel­ska­bet må ba­e­re et stort tab på se­ne­ste regn­skab ef­ter at ha­ve skaf­fet sig af med – og nedskre­vet – va­er­di­en af Fit­ness.dk, er der ik­ke skru­et ned for spil­ler­bud­get­tet. Med FC Midtjyl­land og Brønd­by IF i for­brugs­mo­dus gør in­gen i FC Kø­ben­havn sig il­lu­sio­ner om, at man kan el­ler skal gen­ta­ge eks­pe­ri­men­tet fra 2011 og et par år frem, hvor FC Kø­ben­havn ik­ke brug­te li­ge så man­ge pen­ge som tid­li­ge­re. Der skal bru­ges pen­ge på at bli­ve på – el­ler nå - top­pen af Su­per­liga­en, og det gør FC Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.