HVOR KOM­MER AN­FØ­RE­REN FRA?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANFØRERNE - KAPITEL 2 -

Jo­han Cruyff og Franz Beckenbauer var på de­res tid sym­bo­ler for hver de­res klub. De var beg­ge lo­ka­le spil­le­re, der vok­se­de sig til le­der­ty­per og sym­bo­ler i hen­holds­vis Ajax og Bay­ern, men ti­der­ne har i den grad skif­tet gen­nem åre­ne. I dag kan en anfører i en klub kom­me man­ge ste­der fra. Tips­bla­det har gen­nem­gå­et de fem store liga­er – og Su­per­liga­en – og brin­ger her et over­blik over hvil­ken na­tio­na­li­tet, der of­test har bå­ret an­fø­rer­bin­det i de en­kel­te klub­ber i den­ne sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.