AN­DRE POINTER FRA TIPS­BLA­DET 5. OK­TO­BER 1999

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

• Lyng­by hav­de tabt 4-0 til FC Kø­ben­havn, og tra­e­ner Poul Han­sen var vold­somt util­freds med dom­mer Jo­hn­ny Røn og hans as­si­stent Al­lan Dam Ni­el­sen. Blandt an­det var Chri­sti­an Mag­le­by ble­vet ud­vist, og Han­sen selv bort­vist. ”Jeg kan ik­ke for­stå, at man la­der en de­butant le­de så­dan et lo­ka­l­op­gør – og så med en da­me­fri­sør på si­de­linj­en,” sag­de Lyng­by-tra­e­ne­ren.

• Ef­ter 13 Pre­mi­er Le­ague-run­der lå David O’Learys un­ge Le­eds-hold num­mer ét i Pre­mi­er Le­ague. Selv om tra­e­ne­ren ma­ne­de til be­sin­dig­hed, var drøm­me­ne sto­re i Yor­ks­hi­re. ”Der er lang vej hjem end­nu, og vo­res ma­na­ger bli­ver og­så ved med at forta­el­le os, hvor me­get bed­re vi kan bli­ve. Men jeg tror al­li­ge­vel på, at vi kan vin­de mester­ska­bet,” sag­de pro­fi­len Har­ry Kewell.

• Tips­bla­det la­ve­de en se­rie med klub­folk. En af dem var Lars Hø­jer Ni­el­sen, der stop­pe­de kar­ri­e­ren ef­ter kun at ha­ve spil­let for B1903 og dens af­lø­ser, fu­sions­klub­ben FC Kø­ben­havn. ”Det er sta­er­ke fø­lel­ser, det dre­jer sig om at ha­ve i pro­fes­sio­nel fod­bold. Der­for kan man godt ha­ve klub­fø­lel­se, som jeg har det over for bå­de B1903 og FC Kø­ben­havn, og som jeg skal til at op­ar­bej­de over for Skjold, hvor jeg skal va­e­re tra­e­ner, og hvor min søn på fem år al­le­re­de har spil­let et par sa­e­so­ner,” sag­de Lars Hø­jer. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.