NYKØBING MINDSKEDE HULLET TIL RIVALERNE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Det er ik­ke hver we­e­kend, der er fan­march før en kamp i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, men det var der søn­dag ef­ter­mid­dag i Nykøbing, hvor by­ens fod­bold­hold skul­le mø­de ar­vefjen­der­ne Na­est­ved Bold­klub. Da­gen for­in­den var sup­por­ter­ne mødt op til Nykøbing FC’s af­slut­ten­de tra­e­ning, og 14.00 gik de – in­klu­siv den ska­de­de an­gri­ber Mik­kel Da­hl – gang­tu­ren på et kvar­ter fra ba­ren Bil­lie Je­an til CM Are­na. Da de an­kom, fik de og re­sten af de 1335 til­sku­e­re en god gang un­der­hold­ning og en sejr til hjem­me­hol­det.

Den tid­li­ge­re FC Nord­s­ja­el­land-pro­fil Sø­ren Chri­sten­sen sør­ge­de for, at hjem­me­hol­det før­te ved pau­sen. Fin­nur Justi­nus­sen ud­lig­ne­de, og i de sid­ste kvar­ter be­gynd­te de to hold så for al­vor at la­ve mål. Mat­hi­as Tau­ber score­de til 2-2, in­den fa­e­rø­ske Justi­nus­sen – hvis ni mål gør ham til to­er på top­sco­rer­li­sten, kun over­gå­et af HB Kø­ges Mar­tin Koch med 10 – igen sør­ge­de for ba­lan­ce på må­l­tav­len. Da var der spil­let 79 mi­nut­ter.

Men Nykøbing lyk­ke­des med at sik­re sig sej­ren. Ef­ter 81 mi­nut­ter score­de ca­na­di­ske Jor­dan Wil­son til 3-2, og to mi­nut­ter se­ne­re luk­ke­de Emil Hol­ten til 4-2.

”Der var en van­vit­tig stem­ning på sta­dion. Na­est­ved hav­de og­så man­ge fans med, men jeg hør­te kun vo­res til­ha­en­ge­re, og det var med til at gø­re det til en helt spe­ci­el dag for os. Man kun­ne vir­ke­lig ma­er­ke op­bak­nin­gen in­den­for kridt­stre­ger­ne, og det be­tød me­get for os,” sag­de Jor­dan Wil­son ef­ter kam­pen til klub­bens hjem­mesi­de.

”Det be­ty­der al­tid me­get at slå li­ge nøj­ag­tigt Na­est­ved, men og­så for­di, at det he­le er så ta­et i ta­bel­len. Hvis vi vin­der igen i na­e­ste we­e­kend, så er vi ta­et på top­pen, og det var der­for en ek­stra vig­tig sejr at få i dag.”

Nykøbing lig­ger num­mer syv, men har nu kun to po­int op til rivalerne på sjet­te­plad­sen. HB Kø­ge fø­rer ra­ek­ken, ét po­int for­an Vi­borg og fi­re for­an Sil­ke­borg. (Stan)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.