SE­RIE: AN­FØ­RER­NE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANFØRERNE - KAPITEL 3 -

I en se­rie sa­et­ter Tips­bla­det fo­kus på en af de mest my­ti­ske skik­kel­ser i fod­bol­dens hi­sto­rie: An­fø­re­ren. Gen­nem fi­re af­snit forta­el­ler vi hi­sto­ri­en om an­fø­r­er­hver­vet og nog­le af de per­so­ner, der har va­re­ta­get det aere­ful­de job i ind- og ud­land. I før­ste af­snit var der fo­kus på rol­lens ud­vik­ling gen­nem hi­sto­ri­en.

I an­det af­snit for­tal­te vi om to af hi­sto­ri­ens stør­ste an­fø­re­ri­ko­ner. Og i tred­je af­snit ta­ler vi om Su­per­liga­ens mest suc­ces­ri­ge anfører Jakob Poul­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.