18.333 Ugens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO - Fo­to: Ritzau Scan­pix

Hvad gør man som fod­bold­for­bund fra et re­la­tivt fat­tigt land, der ik­ke just har let ved at til­tra­ek­ke mod­stan­de­re til tra­e­nings­kam­pe? Om få må­ne­der kan det spørgs­mål va­e­re, om ik­ke pas­sé så i hvert fald langt hen ad vej­en af­hjul­pet, hvis FIFA-pra­esi­dent Gi­an­ni In­fan­ti­no og hans støt­ter får held til at ind­fø­re en Na­tions Le­ague i he­le ver­den som del af kva­li­fi­ka­tio­nen til VM 2022, li­ge­som vi ken­der det fra det­te ef­ter­års Na­tions Le­ague i Eu­ro­pa. Ind­til da er det hvert fod­bold­for­bund for sig selv, og det i nog­le til­fa­el­de med nog­le lan­ge rej­ser.

Så­le­des skal Bo­li­via, med 16 ud af 19 lands­holds­spil­le­re fra den hjem­li­ge liga, 18.333 km hjem­me­fra La Paz, når de på lør­dag mø­der My­an­mar i en tra­e­nings­kamp i Rangoon. Bo­li­vi­a­ner­ne har det i det he­le ta­get med at ta­ge på la­en­ge­re tu­re, når de ik­ke li­ge spil­ler i den sport­s­ligt sta­er­ke­re og lidt min­dre rej­se­tun­ge VM-kva­li­fi­ka­tion i Sy­da­me­ri­ka. På tirs­dag skal man spil­le i Iran, og tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret var man i Sau­di-Ara­bi­en. Af an­dre på­fal­den­de tu­re i den­ne run­de er Tri­ni­dad&To­ba­gos kamp i Bang­kok mod Thailand, et be­søg fra Jor­dan i Split for at mø­de Kro­a­tiens vi­ce­ver­dens­me­stre, Uru­gu­ays stjer­nes­pa­ek­ke­de lands­hold i en ude­kamp mod Ja­pan, en Pa­na­ma-tur til Syd­korea, fat­ti­ge Ve­nezu­ela til kamp i de Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter og Ecu­a­dor, der mø­der na­bo­lan­det Oman på et sta­dion i Qa­ta­rs ho­ved­stad Do­ha.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.