MINIPUTTERNES KAMP OM EN EM-PLADS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LUXEMBOURG -

Der er en EM-bil­let på spil i al­le lag af UEFA Na­tions Le­ague, så det be­ty­der, at mindst ét hold fra Liga D kom­mer med til slut­run­den. De fi­re pul­je­vin­de­re i hvert lag skal i for­å­ret 2020 spil­le om fi­re bil­let­ter – med­min­dre de da al­le­re­de er kva­li­fi­ce­ret. Så går play­of­f­plad­sen til de na­e­ste i ra­ek­ken. Tipsbladet op­da­te­rer om, hvor­dan mi­ni­put­ter­ne i Liga D er kom­met fra lands. GRUP­PE 1

Ge­or­gi­en er kom­met bedst fra start med mak­si­mum­po­int ef­ter sej­re over Ka­sak­h­stan og Let­land og har yder­li­ge­re den for­del, at in­gen an­dre hold har vun­det en kamp endnu, ef­ter­som bå­de Let­land-An­dor­ra og An­dor­ra-Ka­sak­h­stan slut­te­de uafgjort. Ge­or­gi­en kan med en sejr over An­dor­ra lør­dag af­ten la­eg­ge yder­li­ge­re af­stand til for­føl­ger­ne.

GRUP­PE 2

Luxembourg fik en drøm­mestart med sej­re over Mol­d­ova og San Ma­ri­no og en målsco­re på 7-0. Men Hvi­derusland føl­ger li­ge ef­ter ef­ter at ha­ve vun­det 5-0 over San Ma­ri­no og spil­let uafgjort mod Mol­d­ova. De to pul­je­fa­vo­rit­ter mø­des fre­dag af­ten i Tbli­si.

GRUP­PE 3

Ko­so­vo vandt en tid­lig nøg­le­kamp ved at slå Fa­e­rø­er­ne med 2-0 på hjem­me­ba­ne den 10. sep­tem­ber og ta­ge før­ste­plad­sen ef­ter de før­ste to run­der. Tred­je run­de blev af­vik­let tors­dag af­ten ef­ter re­dak­tio­nens af­slut­ning.

GRUP­PE 4

Ma­kedo­ni­en har mak­si­mum­po­int ef­ter at ha­ve slå­et Gi­bral­tar samt vun­det den sand­syn­li­ge topkamp mod Ar­me­ni­en. De to fa­vo­rit­ter mø­des igen på tirs­dag i Je­re­van.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.