HOBRO IK (14)

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POWERRANKING -

En­de­lig fik Al­lan Kuhn og Hobro for­doblet an­tal­let af sej­re i den­ne sa­e­son, da FC Nord­s­ja­el­land blev be­sej­ret for et par uger si­den. Nu skal him­mer­la­en­din­ge­ne for­sø­ge at byg­ge vi­de­re på det go­de re­sul­tat, og det bli­ver in­ter­es­sant at se, om selv­til­li­den har få­et et løft i Hobro, der alt­så har luk­ket 12 mål ind i de se­ne­ste tre Su­per­liga-kam­pe. De na­e­ste uger kan få stor be­tyd­ning for Hobro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.