Re­al Madrid og Lope­te­gu­is dy­be hul

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Al­l­right, Lio­nel Mes­si er ik­ke med for FC Bar­ce­lo­na. Men 2-1 ons­dag af­ten over Vik­to­ria Plzen var alt­så ik­ke det, der fik ner­ver­ne i ro, og når Fl­oren­ti­no Pérez be­gyn­der at luf­te ga­ran­ti­er om, at ch­eftra­e­ner Ju­len Lope­te­gui i hvert fald har ind­til ef­ter søn­da­gens op­gør på Camp Nou i sit job, rin­ger alarm­klok­ker­ne.

Re­al Madrid har vir­ket som et ma­et og tra­et hold de se­ne­ste uger, og­så i en grad, så det ra­ek­ker ud over det åben­ly­se hul, der i of­fen­si­ven ef­ter sal­get af Cri­sti­a­no Ro­nal­do til Ju­ven­tus.

Pérez har tid­li­ge­re skif­tet tra­e­ner midt i en sa­e­son, når spil­let ik­ke har fun­ge­ret, og så rin­ge, Re­al Madrid kla­rer sig, fin­der jeg det på in­gen må­de un­fair el­ler uti­digt, hvis Lope­te­gu­is stil­ling er i al­vor­lig fa­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.