Er AGF un­der David Ni­el­sen ’the re­al de­al’?

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

Jeg vil­le va­e­re for­ban­det ir­ri­te­ret, hvis jeg ar­bej­de­de i AGF og hav­de set ni ud af 13 kam­pe i sa­e­so­nen slut­te uaf­gjort. For AGF’er­ne har spil­let til at vin­de ad­skil­li­ge af dis­se op­gør, og selv­om det må va­e­re rart kun at ha­ve tabt en en­kelt gang, skal år­hu­si­a­ner­ne na­tur­lig­vis vin­de be­ty­de­ligt me­re end tre ud af de kom­men­de 13 kam­pe for at hol­de fast i den pla­ce­ring i mester­skabs­slut­spil­let, de ef­ter før­ste halv­del af grund­spil­let li­ge nøj­ag­tig lig­ger på via bed­re målsco­re end kri­se­ram­te Brønd­by IF.

Ude­kam­pe mod FC Kø­ben­havn og Brønd­by IF og hjem­me­kam­pe mod na­bo­er­ne Ran­ders FC og AC Hor­sens i de kom­men­de fi­re Superliga-run­der kan me­get vel sa­et­te to­nen for re­sten af året og ind­gan­gen til de hek­ti­ske, af­slut­ten­de grund­spilskam­pe fra fe­bru­ar 2019 – så hvad er de egent­lig gjort af i År­hus?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.