Græsk rej­seud­salg er slut -

Ekstra Bladet - - VESTERHAVET -

Char­ter­fe­sten med bil­li­ge rej­ser til kri­se­ram­te Græken­land er af­slut­tet.

– Pri­ser­ne på Græken­land er tilbage på ni­veau. Vi ved jo, at de græ­ske øer fungerer fuld­stæn­digt, som de al­tid har gjort. Det er gå­et op for dan­sker­ne, si­ger Stig El­ling fra Bravo Tours.

– Vi sælger Græken­land til sam­me pri­ser som til al­le an­dre desti­na­tio­ner. Vi har væn­net os til til­stan­de­ne – at der sker no­get he­le ti­den.

Usik­ker­hed blæst væk

– Det le­ver vi med, for­di vi får at vi­de, at tin­ge­ne fungerer. Usik­ker­he­den blæ­ste væk. Det dan­ske kli­ma gav det sid­ste pift.

Di­rek­tør Jan Ven­del­bo, Spies, si­ger sam­stem­men­de:

– Pri­ser­ne på Græken­land var me­get la­ve i be­gyn­del­sen af juli. Det er og­så vendt. Nu er det helt nor­ma­le pri­ser for års­ti­den.

– Un­der kri­sen har det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.