Hva’ ko­ster det,

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Kæ­re Lars Løk­ke.

Du har stort ser la­vet om på al­le mi­ni­ste­ri­er, hvor me­get kom­mer det til at ko­ste?

Jeg tæn­ker på ud­gif­ter til hånd­vær­ke­re, op- og ned­tag­ning af væg­ge og an­den om­byg­ning, spildt ar­bejds­tid, flyt­te­folk, evt. nye lo­ka­ler, IT- sy­ste­mer, hvor næ­sten al­le mi­ni­ste­ri­er har for­skel­lig, nye log­o­er m. m. m.

Jeg har selv ar­bej­det i So­ci­al­mi­ni­ste­ri­et i næ­sten 22 år og tror, jeg har flyt­tet 15 gan­ge. Men når der bli­ver la­vet om på mi­ni­ste­r­om­rå­der­ne, ved­rø­rer det er jo ik­ke kun de per­so­ner, hvis om­rå­der bli­ver flyt­tet, men he­le ’ hu­set’.

Du er må­ske nok fy­sisk i det ny mi­ni­ste­ri­um næ­ste dag, men psy­kisk er du ik­ke. Flyt­nin­ger­ne har og­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.