THORUPS UD­FOR­DRIN­GER

1 2

Ekstra Bladet - - SUPERLIGA -

KORT TID

Jess Thorup bli­ver ka­stet ind i job­bet som Midtjylland- træ­ner med me­get lidt

for­be­re­del­ses­tid. Tirs­dag skal hol­det spil­le Champions League-kval, og i næ­ste we­e­kend be­gyn­der Su­per­liga­en.

Det hav­de væ­ret bed­re, hvis Thorup hav­de haft en træ­nings­lejr, hvor han og spil­ler­ne kun­ne nå at læ­re hin­an­den at ken­de. Nu skal den pro­ces fo­re­gå,

mens sæ­so­nen kø­rer.

HELT AN­DEN KUL­TUR

I ki­lo­me­ter er der ik­ke langt fra Es­b­jerg

til Her­ning, men når det kom­mer til klubkul­tu­ren er af­stan­den mel­lem Jess Thorups tid­li­ge­re og nu­væ­ren­de klub stor.

Den tid­li­ge­re U21- land­stræ­ner kom­mer un­der et langt stør­re pres i det midtjy­ske, hvor den en­gel­ske ejer Mat­t­hew Ben­ham vil se resultater. Og så skal han væn­ne sig til en klub, der age­rer fræk­ke­re,

end han har væ­ret vant til.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.