Sha­ra­pova gør co­me­ba­ck i april

Ekstra Bladet - - SPORT -

WTA-tur­ne­rin­gen Pors­che Ten­nis Grand Prix i Stutt­g­art bli­ver ste­det, hvor Ma­ria Sha­ra­pova i april får co­me­ba­ck ef­ter en 15 må­ne­der lang do­ping­ka­ran­ta­e­ne.

– Jeg er me­get lyk­ke­lig over, at jeg skal spil­le min før­ste kamp til­ba­ge på tou­ren i en af mi­ne ynd­lings­tur­ne­rin­ger, si­ger Ma­ria Sha­ra­pova.

– Jeg kan na­e­sten ik­ke ven­te med at se al­le mi­ne sto­rar­te­de fans og på igen at kun­ne gø­re det, jeg el­sker.

Den 29-åri­ge rus­ser blev un­der Au­stra­li­an Open sid­ste år te­stet po­si­tiv for mel­do­ni­um, der kort for­in­den var kom­met på do­ping­li­sten.

Ma­ria Sha­ra­pova blev i ju­ni sid­ste år idømt to års ka­ran­ta­e­ne, men si­den valg­te Den In­ter­na­tio­na­le Sport­s­dom­stol (CAS) at nedsa­et­te ka­ran­ta­e­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.