Sla­e­ber Nor­ge i ret­ten

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

Det bør ik­ke va­e­re til­ladt, at den nor­ske re­ge­ring for før­ste gang i 20 år har åb­net et nyt om­rå­de i den nor­ske del af Ark­tis, hvor olie­sel­ska­ber kan bo­re ef­ter olie.

Det øde­la­eg­ger kli­ma­et og stri­der mod den nor­ske grund­lov og Pa­ris-af­ta­len, me­ner Gre­en­pea­ce. Der­for hi­ver mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen den nor­ske re­ge­ring i ret­ten 13. novem­ber.

PRIVATFOTO

Fle­re blev al­vor­ligt kva­e­ste­de ved ulyk­ker­ne på Øre­sunds­bro­en, som måt­te luk­kes for tra­fik i fle­re ti­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.