Mira­kel at he­li­kop­ter var i na­er­he­den

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

He­li­kop­te­ren hav­de net­op for­ladt Rigs­ho­spi­ta­let, da Mik­kel Sø­ren­sen rin­ge­de 112.

– JRCC – he­li­kop­ter-red­ning­s­tje­ne­sten i Karup – føl­ger med i, hvad der sker på 112. En knivskarp ope­ra­tør hos JRCC i Karup føl­ger med og ser en mu­lig druk­neu­lyk­ke i Kø­ben­havn. Han vid­ste, at man i na­er­he­den hav­de en red­nings­he­li­kop­ter, der net­op hav­de for­ladt Rigs­ho­spi­ta­let. Den blev så hur­tigt om­di­ri­ge­ret, si­ger Hen­rik Stormer fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Hur­tig hja­elp

Kø­ben­havns Be­red­skab var og­så frem­me i lø­bet af få mi­nut­ter.

– Vi hav­de over­fla­de-red­dere og dyk­ke­re frem­me og var ved at gø­re klar til at gå i van­det, men he­li­kop­te­ren fra JRCC kom os i for­kø­bet. Den var til­fa­el­dig­vis i na­er­he­den. Den var sø­re­me hur­tigt frem­me, si­ger Mi­cha­el Møl­ler fra Be­red­ska­bet i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.