Kvin­de an­holdt for mord på bror til Kim Jong-un

Ekstra Bladet - - NIEUWS -

På trods af at en kvin­de er an­holdt i sa­gen om mor­det på den tid­li­ge­re nord­kore­an­ske tro­nar­ving Kim Jong­nam, er der sta­dig mystik om­kring mor­det.

Iføl­ge ma­lay­sisk po­li­ti hav­de kvin­den et viet­na­me­sisk pas på sig, da hun blev an­holdt, men de ma­lay­si­ske myn­dig­he­der skal ar­bej­de sam­men med Viet­nam og Nord­korea for at opkla­re, hvor­vidt hun rent fak­tisk er viet­na­me­sisk stats­bor­ger.

Der er fort­sat en mu­lig­hed for, at hun kan ha­ve re­la­tio­ner til sty­ret i Nord­korea.

46-åri­ge Kim Jong-nam faldt tirs­dag om i luft­hav­nen i Ku­a­la Lum­pur i Ma­lay­sia.

FO­TO: AP

Den an­hold­te kvin­de blev fan­get på et over­våg­nings­ka­me­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.